Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Ma Milli Fashion Store Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa i obowiązki

 1. Administrator danych:

Ma Milli Fashion Store Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Grodkowskiej 15/46, kod pocztowy 01-461, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000597443, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 5223051652, REGON 363551411  (dalej Ma Milli Fashion Store)

 1. Kontakt w sprawie danych osobowych:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać do nas w następujący sposób:

Wiadomości e-mail na adres: kontakt@mamilli.pl

Listownie na adres: Ma Milli Fashion Store Sp. z o.o. ul. Okulickiego 5, 05-082 Stare Babice

 1. Cel przetwarzania danych przez Ma Milli Fashion Store:

Ma Milli Fashion Store przetwarza Państwa dane osobowe, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis www.mamilli.pl oraz sklep stacjonarny. Dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zawarcia umowy,
 • dokonania rozliczeń,
 • dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru,
 • korzystania przez Państwa z uprawnień konsumenckich.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA o nowych ciekawych produktach, promocjach, czy ofertach w takim przypadku Ma Milli Fashion Store będzie przetwarzało Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych w tym zakresie.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych przez Ma Milli Fashion Store:

Ma Milli Fashion Store w ramach sprzedaży internetowej przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do dokonywania zakupów:

 • Imię i nazwisko
 • adres dostawy
 • numer telefonu
 • adres e-mail.

W przypadku realizacji przez Państwa praw w postaci np. odstąpienia od umowy, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy niezbędne jest podanie jego numeru w celu dokonania zwrotu należności.

 1. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych przez Ma Milli Fashion Store:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili realizacji zamówienia w sklepie internetowym Ma Milli Fashion Store. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu dokonania zakupów w sklepie internetowym jest całkowicie dobrowolne jednak jej brak uniemożliwia realizację zamówienia.

W przypadku danych przetwarzanych w związku z subskrybowaniem NEWSLETTERA odbywa się ono na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która jest całkowicie dobrowolna.

 1. Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Ma Milli Fashion Store:

Prawo do wycofania zgody – zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili odwołana bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć np. wycofania tylko zgody na otrzymywanie NEWSLETTERA, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania Państwa danych. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych – każdy ma prawo bez podawania przyczyny do żądania usunięcia przetwarzanych danych. Informujemy, że żądanie usunięcia danych nie wpływa na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Państwa dane nie będą dalej przez Ma Milli Fashion Store przetwarzane.

Prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych – każdy ma prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Państwa zakresie. Informujemy, że sprzeciw nie wpływa na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Państwa dane nie będą przez Ma Milli Fashion Store przetwarzane.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – każdy ma prawo zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też w określonym zakresie. Informujemy, że wskazane żądanie nie wpływa na dotychczas dokonane czynności.

Prawo żądania poprawienia lub sprostowania danych - każdy ma prawo do żądania poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych w dowolnej chwili.

Prawo do informacji o zakresie przekazanych danych – każdy ma prawo do żądania, w każdym czasie informacji o zakresie przetwarzania przez Ma Milli Fashion Store jego danych osobowych.

Ma Milli Fashion Store  zobowiązuje się do poinformowania Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych działaniach w formie elektronicznej.

 1. Czas przechowywania danych osobowych przez Ma Milli Fashion Store:

Państwa dane osobowe Ma Milli Fashion Store przechowuje do momentu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym.

W przypadku NEWSLETTERA  dane są przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez Państwa.

W systemie Ma Milli Fashion Store pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Państwu roszczeniami z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi Ma Milli Fashion Store przepisami prawa.

 1. Powierzenie przetwarzania danych:

Ma Milli Fashion Store może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Ma Milli Fashion Store, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Państwa towaru oraz dostarczania przesyłek. Ponadto, możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych biurom rachunkowym, podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną, systemom płatności internetowej.

 

Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Ma Milli Fashion Store poza obszar Unii Europejskiej.

 1. Informacje Handlowe:

Mają Państwo możliwość subskrybowania NEWSLETTERA  Ma Milli Fashion Store, poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail  oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą e-mailową.

Poprzez NEWSLETTER informujemy Państwa o naszych nowych produktach, akcjach promocyjnych, ofertach, wyprzedażach itp.

Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji NEWSLETTERA przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@mamilli.pl

 1. Cookies:

Informujemy, że www.mamilli.pl używa plików „cookies". Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu internetowego do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

Ponadto, informujemy że zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

 1. Wtyczka Facebook na stronie internetowej Ma Milli Fashion Store:

Strona internetowa Ma Milli Fashion Store zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook. Plugin Facebooka na stronie internetowej Ma Milli Fashion Store jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Facebooka. Informujemy, że w przypadku gdy są Państwo zalogowani na Facebooku może on uzyskiwać informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

Informujemy, że Facebook nie przekazuje Ma Milli Fashion Store żadnych informacji o gromadzonych przez siebie danych i sposobie ich wykorzystania. W związku z tym Ma Milli Fashion Store nie zna celu i zakresu danych gromadzonych przez Facebook. W celu uzyskania informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook należy skontaktować się bezpośrednio z Facebookiem.

 1. Wtyczka Instagram na stronie internetowej Ma Milli Fashion Store:

Strona internetowa Ma Milli Fashion Store zawiera plugin do serwisu społecznościowego Instagram. Plugin Instagram na stronie internetowej Ma Milli Fashion Store jest oznaczony logo Instagram. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Instagram. W przypadku gdy są Państwo zalogowani w serwisie Instagram może on uzyskać informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

Informujemy, że Instagram nie przekazuje Ma Milli Fashion Store żadnych informacji o gromadzonych przez siebie danych i sposobie ich wykorzystania. W związku z tym Ma Milli Fashion Store nie zna celu i zakresu danych gromadzonych przez Instagram. W celu uzyskania informacji dotyczących prywatności na portalu Instagram należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem Instagram.

px1 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl